Tất cả các nhà hàng ăn ở thành phố Vancouver phải đóng cửa

Vancouver: Trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 3, và ở trong tình trạng khẩn cấp, chính quyền thành phố Vancouver đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng ở thành phố này, trừ những tiệm bán thức ăn “lái xe vào) (drive-in) hay đến lấy mang về ( take out).
Phát ngôn viên của chính quyền thành phố Vancouver cũng cho biết những nhà hàng nào không tuân lệnh, cứ mở cửa sẽ bị phạt.
Phát ngôn viên của chính quyền thành phố cũng cho biết 166 công viên trong thành phố cũng bị đóng cửa, và cư dân nên ở trong nhà, nếu có chuyện phải gặp người khác thì nên giữ khoảng cách 2 mét tối thiểu.
Hạn đóng thuế cho thành phố cũng gia hạn từ ngày 2 tháng 7 xuống đến ngày 1 tháng 9. Thành phố sẽ không có người đi biên phạt đậu xe bất hợp pháp, vì những người này sẽ được chuyển qua làm những dịch vụ khẩn cấp khác.

Tin tức khác...