Tập tài chi hàng ngày trong khu thương xá

Edmonton, Alberta: Ông Hua Hsu năm nay 77 tuổi, một nhà sinh hóa học (biochemist) về hưu và là một người thường xuyên có mặt trong  khu thương xá Southgate ở thành phố Edmonton.

Ông Hsu đến khu thương xá mỗi buổi sáng, cùng với 60 người bạn khác cũng lớn tuổi như ông.

Họ cùng tập tài chi trên khoảng sân rộng trống trải trong khu thương xá nằm giữa hai tiệm bách hóa Hudson’s Bay và the Sears.

Ông Hsu nguyên là một người Đài Loan đến du học ở trường đại học Alberta về môn hóa học từ năm 1968.

Ông Hsu đã hướng dẫn những người bạn tập môn tai chi.

Tai chi là một môn thể dục  cổ xưa của Trung quốc, còn được gọi là môn “thiền trong những chuyển động” ( mediation in motion), cũng được biết là môn thể dục  giúp cân bằng, làm gia tăng sức mạnh và sự dẻo dai. Cũng có những chứng cớ cho thấy là môn tai chi giúp gia tăng phẩm chất của cuộc sống, ở tuổi già.

Chủ nhân thương xá Southgate đã cung cấp cho   nhóm các cụ này  chỗ tập tai chi miễn phí.

Theo ông Hsu thì  những liên hệ giữa  nhóm tập tai chi và khu thương xá  giúp cho cả hai bên có lợi: các cụ có chỗ tập tai chi, và khi tập xong thì họ đi mua sắm, ăn uống ngay trong thương xá

More Stories...