Tập Cận Bình củng cố thêm quyền lực và ngôi vị

Bắc Kinh: Những tin tức phổ biến trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 10 cho thấy là Tập Cận  Bình đã củng cố  thêm ngôi vị  và quyền lực  sau khi được bầu làm tổng bí thư đảng cộng sản Trung quốc thêm một nhiệm kỳ 5 năm.

Trong bài diễn văn đọc trong cuộc họp, tổng bí thu Tập Cận Bình đã nói đến mục tiêu của đảng cộng sản Trung quốc trong 5 năm sắp tới là gia tăng sự giàu mạnh và  bành trướng ảnh hưởng của xứ này trên toàn thế giới.

Tập Cận Bình đã được suy tôn lên hàng lãnh tụ ngang hàng với Mao Trạch Đôn g và Đặng Tiểu Bình, và sẽ là người có quyền lực nhất Trung quốc trong những năm sắp đến.

Trong 7 người được bầu vào bộ chính trị, những người có quyền lực nhất Trung quốc, thì ngoài  Tập Cận Bình, chỉ có  một cựu ủy viên bộ chính trị cũ được bầu vào là  thủ tướng Lý Khắc Cường.

Sau đây là danh sách 7 ủy viên bộ chính trị Trung quốc:

-Tập Cận Bình 64 tuổi, tổng bí thư

-Lý Khắc Cường, 62 tuổi, thủ tướng.

-Lật Chiến Thư, 67 tuổi, chủ tịch quốc hội

-Uông Dương , 62 tuổi, phó thủ tướng thường trực.

-Vương Hỗ Ninh, 62 tuổi

-Triệu Lạc Tế, 60 tuổi

-Hàn Chính, 63 tuổi, bí thư Thượng Hải.

 

Tin tức khác...