Tài sản của hai người giàu nhất Canada, bằng tài sản của 11 triệu người Canadians

Toronto:  Theo bản nghiên của của tổ chức xã hội Oxfam vừa phổ biến, thì  tài sản của hai người giàu nhất Canada, bằng tài sản gộp lại của 30 phần trăm hay 11 triệu người nghèo nhất Canada.

Theo bản tường trình của tổ chức Oxfam thì tài sản của hai nhà tỷ phú Canada là ông David Thompson và Galen Weston Sr. bằng tài sản của 11 triệu người Canadians.

Bản tường trình của tổ chức Oxfam có tên là ” Nền kinh tế của 99 phần trăm ” ( an Economy for the 99%) sẽ được tường trình tại The World Economic Forum  diễn ra ở thành phố Davos, Thụy Sĩ vào ngày thứ ba 17 tháng giêng.

Cũng theo bản tường trình này thì tài sản của 8 người giàu nhất thế giới, bằng tổng cộng tài sản của một nửa dân số thế giới, những người nghèo nhất.

Tin tức khác...