Số trẻ em dưới 10 tuổi bị nhiễm covid gia tăng

Vancouver, British Columbia: Những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 214 tháng 9 cho thấy là số trẻ em dưới 10 tuổi, ở tỉnh bang British Columbia, bị nhiễm covid ngày một gia tăng.
Theo ông Jens von Bergmann, một nhà toán học ở tỉnh bang B.C và thành viên của cơ quan the B.C. Covid-19 Modelling Group, thì dựa vào các dữ kiện công bố của cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật của tỉnh bang B.C. thì số trẻ em dưới 10 tuổi chiếm 17 phần trăm trong số 832 người vừa bị nhiễm covid ở tỉnh bang B.C. trong những ngày qua.
Ngoài ra có ít nhất 40 trẻ em bị nhiễm covid ở các trường tiểu học ở Chillikwack tron tuần qua.
Hiện nay những học sinh từ 5 tuổi lên đến 8 tuổi, không phải đeo khẩu trang khi đến trường học ở tỉnh bang B.C., và vì thế có nhiều yêu cầu của các giới chức y tế, buộc những trẻ em này cũng phải đeo khẩu trang khi tới trường.

Tin tức khác...