Số tiền quyên cho các ứng cử viên chống lại chính sách của tổng thống Trump lên đến 1 tỷ Mỹ kim

Hoa Thịnh Đốn: Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và các cuộc bầu cử thống đốc, quốc hội các tiểu bang… sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến, hàng chục ngàn những cuộc quyên tiền cho 13 ngàn ứng cử viên chống chính sách của ông Trump đang diễn ra trên toàn nước Mỹ.
Những ứng cử viên này ngoài những người phản đối cách cai trị của ông Trump, còn những ứng cử viên ra ứng cử để giúp những người tỵ nạn ở biên giới Mễ và Hoa Kỳ…
Số phụ nữ ra ứng cử các chức vụ dân cử cũng gia tăng mạnh: có đến 476 nữ ứng viên tranh cử chức vụ dân biểu liên bang năm nay và là một con số kỷ lục. Phần lớn những nữ ứng cử viên này tranh chức cho đảng Dân Chủ.

Tin tức khác...