Số tiền mua sắm của người tiêu thụ trong mùa lễ năm nay trên mạng có thể lên đến một số kỷ lục 143.7 tỷ Mỹ kim.

New York: Một bản tường trình của tổ chức đầu tư Adobe Analytics phổ biến trong hôm thứ ba ngày 29 tháng 10 cho thấy là nền kỹ nghệ bán hàng hóa trên mạng ngày càng gia tăng.
Những người tiêu thụ, nhất là những người trẻ tuổi ưa thích việc mua đồ trên mạng hơn là đi shopping: họ tiết kiệm được thì giờ, trong khi các cửa hàng trên mạng không sợ bị các tên ăn cắp đến trộm hàng.
Theo bản tường trình thì tổ chức Adobe Analytics ước lượng là trong mùa lễ năm nay, trong hai tháng 11 và tháng chạp, trị giá số hàng hóa mà khách hàng người Mỹ sẽ mua trên mạng sẽ lên đến 143.7 tỷ Mỹ kim, gia tăng 14.1 phần trăm trong cùng thời gian năm ngoái 2018.
Tổ chức Adobe Analytics đã theo dõi những vụ bán hàng trên 80 công ty bán hàng trên mạng ở Hoa Kỳ gồm cả công ty Walmart và Amazon.
Theo những ước tính thì số hàng bán được trong ngày Cyber Monday vào khoảng 9.4 tỷ, Black Friday sẽ là 7.5 tỷ và Thanksgiving Day là 4.4 tỷ Mỹ kim.

Tin tức khác...