Sở thuế Canada sẽ truy tầm 800 ngàn người xin tiền trợ cấp đại dịch CERB bất hợp pháp

Ottawa: theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ năm ngày 19 tháng 11, sở thuế Canada cho biết là có 823,850 người không khai thuế lợi tức trong năm ngoái, tức là không có đi làm, nhưng vẫn xin tiền trợ cấp đại dịch CERB với số tiền trợ cấp $2,000 một tháng, và đã khiến thiệt hại cho công quỹ 1.7 tỷ dollars.
Theo tin của báo National Post thì sở thuế Canada sẽ truy tầm và thâu hồi lại cũng như phạt vạ những kẻ gian lận.
Chính quyền liên bang đã chấp thuận tài trợ cho các cư dân có đi làm với số lương ít nhất là $5,000 trong năm 2019. Những người không đi làm sẽ không được lãnh trợ cấp.
Ngay cả những kẻ lương cao cũng gian dối xin thêm tiền trợ cấp CERB: theo bản công bố của sở Thuế Canada thì có trên 14 ngàn người có số lương trên $210,371 một năm, cũng nạp đơn xin trợ cấp tiền CERB $2,000 một tháng.

Tin tức khác...