Số thực phẩm quyên tặng cho từ thiện gia tăng trong mùa lễ Tạ Ơn.

London, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm chúa nhật ngày 8 tháng 10,  thì chiến dịch quyên góp thực phẩm cho ngân hàng thực phẩm từ thiện trong năm nay, ở thành phố London, tỉnh bang Ontario đã thu được  nhiều hơn những ước tính, dù còn một ngày nữa thì việc quyên góp mới hoàn tất.

Tính đến ngày chúa nhật, số thực phẩm quyên góp được  đã lên đến trên 50 ngàn cân Anh (22,679  ký lô)

Theo ông Glen Pearson, đồng giám đốc điều hành của ngân hàng thực phẩm từ thiện thành phố London, thì mục tiêu năm nay của ngân hàng đã đạt được.

Cũng theo ông Pearson thì 40 phần trăm số thực phẩm quyên góp được là những rau trái tươi, kịp lúc để  gửi tặng những gia đình nghèo trong ngày lễ Tạ Ơn.

Ông Pearson cũng cho biết là con số  50 ngàn cân Anh là số thực phẩm thâu được từ trụ sở ngân hàng thực phẩm, các nhân viên thiện nguyện sẽ kiểm kê và mang lại thêm những thực phẩm đã được trao tặng ở các địa điểm khác như nhà thờ, trường học..

Các nông gia cùng các nhà thương mại đã trao tặng  thêm cho các ngân hàng thực phẩm từ thiện, những  thực phẩm tươi  theo như những nhu cầu.

Trung bình , ngân hàng thực phẩm từ thiện thành phố London, qua trung gian của 20 cơ quan từ thiện khác, đã cung cấp thực phẩm cho 9 ngàn gia đình trong thành phố hàng tháng.

 

Tin tức khác...