Số sinh viên Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong số các sinh viên đang du học ở Úc Đại Lợi.

Melbourne: Theo bản tường trình của bộ giáo dục và huấn luyện Úc Đại Lợi, thì tính đến tháng hai năm nay 2018, có 542,054 sinh viên ngoại quốc du học ở Úc, mà trong số này có trên 23 ngàn sinh viên Việt.
Chính quyền Úc cũng tìm cách gia tăng thêm số sinh viên Việt đến Úc du học, bằng cách gia tăng số học bổng phát cho các sinh viên Việt Nam.
5 quốc gia có số sinh viên du học ở Úc nhiều nhất theo thứ tự là Trung quốc, Ấn Độ, Nepal, Mã Lai Á và Việt Nam
Hiện nay cũng có khoảng 15 ngàn sinh viên Việt Nam du học ở Canada.

Tin tức khác...