Số nợ của mỗi gia đình Canada cao nhất trong số 7 đại cường kinh tế G7

Ottawa: Theo những công bố vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 19 tháng giêng, số nợ của mỗi gia đình Canada đã ở mức cao nhất so với cư dân của các quốc gia trong khối G7.

Vào cuối năm 2015, tỷ lệ nợ so với lợi tức trung bình của những gia đình Canada đã ở mức 171 phần trăm. Cứ mỗi 100 dollars mà cư dân

Theo văn phòng ngân sách quốc hội, the Parliament Budget Office, thì số nợ các gia đình Canada đã gia tăng từ những năm 2000 cho đến nay.
Sau đây là tỷ lệ nợ so với lợi tức của các gia đình trong các quốc gia thuộc nhóm đại cường kinh tế G7 vào năm 2014:
Canada: 166.1 %
Anh: 155.7%
Nhật: 129.2%
Hoa Kỳ: 113.4%
Pháp: 104.7%
Đức: 93.6%
Ý Đại Lợi: 90.1%

More Stories...