Số nợ của tỉnh bang Alberta gia tăng đến 45 tỷ dollars.

Edmonton, Alberta: Trong bản ngân sách  năm 2017-2018 vừa được  ông bộ trưởng tài chánh  Joe Ceci công bố cho thấy số nợ  của tỉnh bang Alberta đã tăng lên đến  một kỷ lục mới.

Số nợ dài hạn ở tỉnh bang Alberta sẽ lên đến mức 45 tỷ dollars trong những năm sắp tới, khi chính quyền đảng NDP của bà thủ hiến Notley vẫn tiếp tục mượn thêm nhiều tiền để tài trợ cho việc hoạt động và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng.

Cũng theo những tiên đoán thì số nợ của tỉnh bang Alberta sẽ lên đến 71.1 tỷ dollars vào tài khóa năm 2019-2020.

Theo ông bộ trưởng tài chánh Ceci thì chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ cân bằng ngân sách vào năm 2024.

Cũng theo bản ngân sách vừa công bố, chính quyền tỉnh bang Alberta cũng không gia tăng thuế hay cắt những dịch vụ cung cấp cho cư dân trong tài khóa năm nay.

Trong năm nay, chính quyền tỉnh bang Alberta dự trù xây cất  hay tân trang lại 24 trường học, thiết lập thêm một bệnh viện ở thành phố Edmonton, một tòa án ở Red Deer và  một chung cư có 200 giường, chăm sóc dài hạn cho người già ở thành phố Calgary.

Tin tức khác...