Số nhân viên bưu điện bị chó cắn gia tăng trong thời đại dịch

Toronto: Theo bản tin vừa được công bố hôm thứ ba ngày 1 tháng 9, sở bưu điện Canada đã yêu cầu những người có nuôi chó, nên tìm cách cho chúng tránh xa, khi có nhân viên bưu điện đến bỏ thư từ.
Cũng theo sở Bưu Điện Canada thì số nhân viên bưu điện bị chó cắn gia tăng trong thời đại dịch.
Có thể khi chủ nhân của chúng bị nhốt ở nhà tránh dịch, thì những con chó này cũng bị nhốt lây, nên trở nên hung dữ chỉ muốn cắn người?
Sở bưu điện Canada cũng nói là 41 phần trăm những gia chủ ở Canada có nuôi chó.
Sở bưu điện Canada yêu cầu các gia chủ không nên mở cửa ra vào trong thời gian có những nhân viên bưu điện đưa thư, để tránh cho những người này không bị chó cắn.

Tin tức khác...