Số nhà mướn Airbnb sút giảm ở thành phố Vancouver.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, thì với những luật lệ mới về việc cho mướn nhà ngắn hạn thay đổi, số nhà mướn Airbnb đã sút giảm.
Theo những luật mới của thành phố Vancouver, những người muốn cho mướn nhà kiểu Airbnb phải là người cho mướn ngay căn nhà họ đang ở, và phải mua giấy phép với lệ phí $49 một năm.
Số nhà cho mướn kiểu Airbnb trong thành phố đã giảm hơn 50 phần trăm, từ số 6,600 căn xuống còn 3,742 căn.
Những thay đổi này khiến chủ nhân các cao ốc chúng cư, không có thể để trống một số căn trong chúng cư, cho mướn ngắn hạn kiểu Airbnb với tiền mướn nhà cao hơn là cho mướn dài hạn.
Chính quyền thành phố Vancouver đã hy vọng là những thay đổi này sẽ làm giảm những khó khăn cho những người đi mướn nhà vì hiện nay khó có thể tìm ra một căn chúng cư cho mướn.
Giá trung bình một căn chúng cư 1 phòng ngủ ở thành phố Vancouver là $2,090.

Tin tức khác...