Số nhà bán được sút giảm ở vùng Đại Thủ Phủ Vancouver.

Vancouver: Theo bản công bố của hội đồng Địa Ốc vùng đại thủ phủ Vancouver vừa công bố, thì số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ này trong tháng 7 năm nay đã sút giảm.

Số lượng nhà bán được trong tháng 7 ở vùng đại thủ Vancouver chỉ có 3,226 căn, sút giảm 18.9 phần trăm so với con số 3,978 căn bán được trong tháng 7 năm ngoái.

So với số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ trong tháng 6 năm nay là 4,40 căn, số nhà bán được trong tháng 7 đã giảm 26.5 phần trăm.

Theo ông Dan Morrison, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì việc chuyển hướng này  giúp cho việc bán nhà ở vùng này trở lại bình thường.

Gía một căn nhà trung bình ở trung tâm thành phố Vancouver hiện nay là $930,400, gia tăng 32.6 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi giá trung bình một căn nhà độc lập ở Vancouver gia tăng 38 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức 1.57 triệu dollars.

Gía của những căn condos cũng gia tăng 27.4 phần trăm trong vòng 1 năm, và ở mức $510,600.

 

Tin tức khác...