Số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm.

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng những nhà địa ốc ở Toronto, phổ biến hôm thứ hai ngày 5 tháng 6, thì số lượng nhà bán được trong tháng 5 ở vùng đại thủ phủ Toronto đã sút giảm 20.3 phần trăm, so với  tháng 5 năm ngoái.

Số lượng nhà bán được sút giảm, sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario cho đánh thuế chuyển tiếp 15 phần trăm, cho những người mua nhà ngoại quốc.

Giá trung bình một căn nhà bao gồm đủ loại nhà, bán trong tháng 5 ở mức  $863,910, so với giá  $752,100 một năm trước.

Tuy nhiên nếu so sánh với tháng 4, thì giá nhà  trong tháng 5 đã sút giảm từ mức  $919,614 xuông còn $863,910.

Đây là lần đầu tiên giá nhà đã sút giảm so sánh với giá của tháng trước, trong năm nay.

Theo tổ chức đầu tư BMO Capital Markets thì việc chính quyền tỉnh bang Ontario đánh thuế chuyển tiếp lên  những người ngoại quốc mua nhà, đã có những hiệu quả, trong khi những người mua nhà quốc nội đang chần chừ không mua nhà ngay, chờ xem những kết quả của những thay đổi.

Trong khi theo ông Christopher Alexander của công ty địa ốc ReMax Ontario-Atlantic thì chắc phải chờ cho đến giữa tháng 7, thì người ta mới biết rõ là những biện pháp của chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ có hiệu quả hay không?

Nếu tính riêng loại nhà độc lập, thì số lượng nhà độc lập bán được trong vòng 1 năm qua, trong vùng đại thủ phủ Toronto giảm 26.3 phần trăm, trong khi giá một căn nhà độc lập gia tăng 15.6 phần trăm và ở mức $1,141,041.

 

Tin tức khác...