Số nhà bán được ở Vancouver vẫn tiếp tục gia tăng

Các phúc trình của Hiệp hội Địa ốc Canada (Canadian Real Estate Association – CREA) vừa cho thấy: dù từng xuống thấp đến kỷ lục hồi đầu năm nay, nhưng số lượng nhà bán được trong tháng 9 vừa qua đã tăng 15.5% so với cách nay 1 năm trong các thị trường đô thị lớn Canada, bao gồm Lower Mainland của B.C., Calgary, Edmonton của Alberta, Winnipeg của Manitoba, đại thủ phủ Toronto, Hamilton-Burlington (tất cả đều của Ontario), và Montreal của Quebec.

Theo CREA thì giá bán nhà trung bình đã tăng 5.5% so với cách nay 1 năm, tăng 3.3% bên ngoài Vancouver (và cả ở Toronto). Nếu so sánh trên cơ sở các tháng với nhau, số lượng nhà bán được thông qua Dịch vụ Đa Niêm yết Canada (Canadian Multiple Listing Service) trong tháng 9 đã tăng 0.6%. Số lượng nhà bán được ở Canada đã và vẫn đang tăng kể từ khi đạt tới mức thấp kỷ lục trong vòng 6 năm trong tháng 2 năm nay. Giá trung bình quốc gia cho những căn bán được trong tháng 9-2019 là khoảng $515,500, tăng 5.35% so với trong tháng 9-2018. Ngoại trừ các vùng Greater Vancouver và Greater Toronto, giá trung bình đã thấp hơn $397,000 nhưng cũng đã tăng tới 3.3% so với trong năm trước.

Tin tức khác...