Số nhà bán được gia tăng ở thành phố Toronto trong năm nay 2016?

Toronto: Theo những tiên đoán của hội đồng địa ốc thành phố Toronto TREB, thì số nhà sẽ bán được trong thành phố Toronto trong năm 2016 sẽ rất cao và có thể tạo những kỷ lục mới.

Hội đồng các nhà địa ốc thành phố Toronto ước lượng, các hội viên sẽ bán được khoảng từ 96,500 căn nhà cho đến 105,000 căn trong năm 2016.

Số nhà bán được trong năm 2015 ở thành phố Toronto, đã ở mức kỷ lục 101,229 căn.
Trong năm 2015, giá bán trung bình một căn nhà ở thành phố Toronto là $665,000, gia tăng 9.8 phần trăm, so với giá bán trong năm 2014.

Vùng đại thủ phủ Toronto và vùng phía nam tỉnh bang Ontario có số nhà bán cao đứng hàng thứ nhì ở Canada, chỉ thua số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver.

Tin tức khác...