Số nhà bán được ở Vancouver sút giảm, nhưng giá nhà không xuống nhiều.

Vancouver: Theo bản công bố của hội đồng các nhà địa ốc thành phố Vancouver vừa công bố hôm thứ năm ngày 5 tháng giêng, thì số nhà bán được ở vùng thủ phủ Vancouver sút giảm mạnh trong tháng chạp năm 2016, nhưng giá nhà không giảm nhiều.

Theo bản công bố này thì số lượng nhà bán được trong tháng 12 năm 2016 giảm 22 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 11, và sút giảm 40 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 12 năm 2015.

Tuy nhiên giá nhà lại  chỉ giảm có 2.2 phần trăm trong vòng 6 thánhg qua, và nếu tính theo nguyên năm, thì giá nhà vẫn gia tăng 18 phần trăm trong vòng 12 tháng.

Cư dân  trong thành phố cũng than phiền là chính quyền thành phố đã cho gia tăng giá nhà để đánh thuế thổ trạch quá nhiều: nhiều khu vực trong vùng  đại thủ phủ Vancouver, người có nhà sẽ phải trả thuế thổ trạch từ 30 phần trăm cho đến 50 phần trăm so với năm ngoái.

Theo ông Dan Morrison, chủ tịch hội đồng các nhà địa ốc thành phố Vancouver, thì giá nhà đã không sút giảm nhiều vì mức cung cầu: vẫn có nhiều người mua hơn là số nhà được đăng bảng bán.

.

Tin tức khác...