Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ gia tăng, cao hơn số người ủng hộ đảng cầm quyền của thủ tướng Trudeau.

Ottawa: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây ở cấp liên bang, của tổ chức thăm dò dân ý Nanos, thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer đã gia tăng ở mức 36 phần trăm, trong khi 33 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Trudeau và 19.8 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của thủ lãnh Jagmeet Singh.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, mà số người ủng hộ đảng Bảo Thủ liên bang dẫn đầu.
Theo ông Nik Nanos, chủ tịch tổ chức thăm dò dân ý Nanos thì nếu cuộc bầu cử quốc hội Canada diễn ra trong những ngày này, thì đảng Bảo Thủ sẽ thành lập một chính quyền thiểu số.
Nếu tính theo từng tỉnh bang về số người ủng hộ ba chính đảng liên bang:
Tại tỉnh bang Ontario, 41.4 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ liên bang, 33.3 phần trăm ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Trudeau và 21.4 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.
Tại các tỉnh bang miền tây: 53.1 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ, 19.5 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ và 18.1 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do.
Tại tỉnh bang B.C., 33 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 33 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ, trong khi 16.3 phần trăm ủng hộ đảng NDP.

Tin tức khác...