Số người ủng hộ đản Tân Dân Chủ tỉnh bang Ontario gia tăng.

Toronto: Ngày 7 tháng 6, ngày bầu cử lại nghị viện tỉnh bang Ontario cận kề, và theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, số người ủng hộ đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Horwath đã gia tăng.
Theo những cuộc thăm dò dân ý, thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford vẫn dẫn đầu với trên 41 phần trăm, đứng thứ nhì là đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Horwath với 27 phần trăm và hạng chót là đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne với 23 phần trăm.
Theo những tin tức vừa loan báo trong hôm thứ hai ngày 14 tháng 5, thì trên một nửa số ứng cử viên của đảng NDP trong cuộc tranh cử sắp đến là phụ nữ, và đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong lãnh vực chính trị ở tỉnh bang Ontario.
Theo bà thủ lãnh Horwath thì trong số 124 ứng cử viên đảng NDP, có 69 người là phụ nữ.
Trong cuộc bầu cử năm 2014, trong số các ứng cử viên của đảng Tự Do có 44 người là phụ nữ, và 27 nữ ứng viên của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến.
Tuy nhiên nếu so sánh về những thủ lãnh của các đảng chính trị này thì 2 trong số 3 thủ lãnh của ba đảng chính trị hàng đầu của tỉnh bang Ontario là phụ nữ.

Tin tức khác...