Số người sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện gia tăng.

Halifax, Nova Scotia: Theo những bản công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 15 tháng 11, thì số người sử dụng các ngân hàng thực phẩm từ thiện gia tăng cao, và đặc biệt gia tăng nhiều nhất ở tỉnh bang Nova Scotia.

Trong  tháng 3 năm 2016, có 863,492 người Canadians đến xin thực phẩm ở các food bank, gia tăng 1.3 phần trăm so với số người xin thực phẩm trong tháng 3 năm ngoái , và gia tăng 28 phần trăm so với tháng 3 năm 2008.

Số người sử dụng food bank gia tăng ở khắp các tỉnh bang, trừ hai tỉnh bang Ontario và Manitoba. Tại nhiều tỉnh bang, tỷ lệ số người sử dụng các ngân hàng thực phẩm gia tăng trên 10 phần trăm.

Sau đây là tỷ lệ gia tăng ở nhiều vùng và tỉnh bang ở Canada.

-Gia tăng cao nhất là các vùng miền bắc Northwest Territories  với mức gia tăng 24.9%.

Mức gia tăng ở tỉnh bang Nova Scotia là 20.7% và tỷ lệ gia tăng ở tỉnh bang Alberta là 17.6%.

Theo ông Nick Jennery của tổ chức từ thiện Feed Nova Scotia thì dường như chúng ta đang ở trong một cơn khủng hoảng mà những người Canadians đã không có khả năng tự nuôi mình. Cũng theo ông Jennery thì cuộc khủng hoảng thực phẩm này còn tệ hại hơn, vì số người tỵ nạn vào Canada trong năm nay gia tăng.

Tổ chức Feed Nova Scotia cung cấp thực phẩm cho 147 ngân hàng từ thiện trên toàn tỉnh bang Nova Scotia.

Trong tháng 3, có 14 phần trăm những người thổ dân đã sử dụng các ngân hàng thực phẩm từ thiện.

35 phần trăm những người dùng food banks là những trẻ em.

Giá thực phẩm cũng là một nguyên nhân khiến số thổ dân sử dụng food banks gia tăng: Giá thực phẩm ở vùng Nunavut cao gấp 3 lần so với  giá thực phẩm trên toàn Canada.

 

Tin tức khác...