Số người nhiễm và chết vì COVID-19 ở Quebec và Ontario tiếp tục sút giảm

Toronto: Những tin vui tiếp tục đến với cư dân Canada, nhất là cư dân ở hai tỉnh bang có nhiều người nhiễm và chết vì COVID-19 nhất là tỉnh bang Quebec và tỉnh bang Ontario.
Theo những thông báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 7, thì trong 24 giờ trước đó, chỉ có 129 nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Quebec và có thêm 3 người chết. Đây là 4 ngày liên tiếp mà số người nhiễm corona virus ở tỉnh bang Quebec chỉ ở mức trên dưới 100 người.
Tính đến nay có 56,859 người nhiễm vi rút và có 5,636 người chết ở tỉnh bang Quebec. Có 26,097 người khỏi bệnh, chỉ còn 285 người phải nằm bệnh viện và trong số này chỉ có 21 người phải nằm ở khu cấp cứu khẩn cấp.
Tại tỉnh bang Ontario, trong ngày thứ tư 15 tháng 7, có 102 người nhiễm virút và đây là con số người nhiễm thấp nhất trong vòng 16 tuần lễ qua, đem tổng số người nhiễm lên 37, 052 người.
Trong ngày thứ tư, có thêm 9 người chết vì COVID-19 và nâng tổng số người chết vì vi rút ở tỉnh bang Ontario là 2,732 người.
Con số người phải nằm bệnh viện vì vi rút giảm xuống còn 115 người ở các bệnh viện tỉnh bang Ontario, và trong số này có 31 người phải nằm ở khu cấp cứu khẩn cấp ICU, và trong số 31 người này có 22 bệnh nhân được cho dùng máy trợ thở.

Tin tức khác...