Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng vọt trong năm 2020

New York: Theo bản tin của công ty kế toán Bambridge Accountants ở thành phố New York phổ biến hôm thứ ba ngày 11 tháng 8 thì số người có quốc tịch Mỹ, xin từ bỏ quốc tịch gia tăng đến mức kỷ lục trong năm nay 2020.
Còn nhớ bao nhiêu năm qua, từ thuở mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, thì Hoa Kỳ là miền đất định cư mơ ước của biết bao nhiêu người Việt tỵ nạn.
Nhiều người tỵ nạn đến các trại tỵ nạn được các quốc gia khác như Canada, Úc Đại Lợi.. cho đi, nhưng họ nhất quyết chờ để xin vào Mỹ.
Theo bản tường trình của công ty kế toán thì trong 6 tháng đầu năm nay 2020, số người Mỹ, mà phần lớn là những người Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài, xin bỏ quốc tịch nhiều gấp đôi con số người Mỹ xin từ bỏ quốc tịch trong năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm nay có 5,816 người Mỹ xin bỏ quốc tịch, so với 2,072 người trong năm 2019.
Theo phát ngôn viên của công ty kế toán Brambridge thì những người Mỹ đang sống ở nước ngoài, xin bỏ quốc tịch vì các lý do: những người có quốc tịch Mỹ ở bất cứ nơi nào cũng phải đóng thuế cho chính quyền Hoa Kỳ, vì đại dịch COVI-19 vẫn còn lan tràn và vì chính trị.
Những người Mỹ muốn nộp đơn xin từ bỏ quốc tịch, phải đóng lệ phí 2,350 Mỹ kim.
Hiện nay có khoảng 9 triệu người Mỹ sinh sống ở các nước ngoài.

Tin tức khác...