Số người lái xe chạy quá tốc độ trong vùng đang xây cất, bị phạt gia tăng gấp 10 lần

Calgary: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 9, thì số người lái xe trong thành phố Calgary, chạy quá tốc độ trong những khu vực mà đường xá đang được sửa sang, đã gia tăng gấp 10 lần so với số người bị phạt trong năm ngoái, tuy là còn 3 tháng nữa mới hết năm.
Theo bản tin của sở cảnh sát thành phố Calgary thì trong năm ngoái 2017, có 3,785 người bị phạt vì chạy quá tốc độ tronb những khu vực đường xá đang được sửa chữa, trong khi trong 6 tháng đầu năm nay, số người bị phạt vì chạy quá tốc độ trong những khu vực đang xây cất lên đến 39,968 người.
Theo ông Sean Somers, phát ngôn viên của bộ công chánh thành phố Calgary thì con số gia tăng gấp 10 lần quả là một con số đáng sợ.
Tuy nhiên cũng theo ông Somers thì năm nay có quá nhiều các công trình xây cất đang diễn ra trong thành phố: Ngoài 80 dự án sửa sang trên những con lộ chính trong thành phố, còn có thêm những dự án xây cất hệ thống xe lửa công cộng BRT trên những đường 17th Avenue S.E. và đường 14th Street S.W. cũng như dự án nâng cấp đường 17th Avenue S.W. và Crowchild Trail.

Tin tức khác...