Số người địa phương mua condo ở thành phố Toronto, nhiều hơn người ngoại quốc.

Toronto: Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây của Urbanation, một công ty nghiên cứu về địa ốc, thì tuy có những tin cho rằng có đông người ngoại quốc bỏ tiền mua nhà ở thành phố Toronto, số nhà đầu tư địa phương bỏ tiền mua các căn condo vẫn nhiều hơn các nhà đầu tư ngoại quốc.

Theo công ty Urbanation thì  trong vòng  3 tháng từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm nay 2016, tỷ lệ số người ngoạI quốc mua các căn condo ở thành phố Toronto chỉ có 5 phần trăm.

Trong khi những nhà đầu tư quốc nội, những người đã có nhà ở những tỉnh bang khác ở Canada, và mua condo  với mục đích đầu tư lên đến 52 phần trăm tổng số các căn condo bán được.

Phần còn lại 43 phần trăm là những cư dân của vùng thủ phủ Toronto.

Theo ông Shaun Hilderbrand, phó chủ tịch cao cấp của công ty Urbanation thì những kết quả vừa công bố cho thấy, số người đầu tư ngoại quốc mua condos ở vùng thủ phủ Toronto không đáng kể, và không gây những ảnh hưởng đến việc mua condos của cư dân trong thành phố và những người Canadians.

Mới đây bà Kathleen Wynne, thủ hiến tỉnh bang Ontario cũng cho biết là chính quyền tỉnh bang  sẽ không theo gương của chính quyền tỉnh bang B.C. trong việc đánh thuế chuyển tiếp, lên những người ngoại quốc mua nhà ở Ontario.

Tin tức khác...