Số người đến Canada xin tỵ nạn gia tăng gấp 3 lần kể từ năm 2015.

Ottawa: Theo những thống kê của sở Thống Kê Canada thì trong vòng từ năm 2015 cho đến nay 2019, số người đến Canada xin tỵ nạn đã gia tăng gấp 3 lần so với số người xin tỵ nạn trong những năm trước đó.
Cũng theo sở thống kê Canada thì những người xin tỵ nạn hiện giờ là những người trẻ hơn so với những người xin tỵ nạn của những năm trước đó.
Trong năm 2015, có 16 ngàn người đến Canada xin tỵ nạn, so với con số trên 50 ngàn người xin tỵ nạn vào năm 2017.
Trong năm 2018 số người tỵ nạn lên đến 55 ngàn người.
Phần lớn những người xin tỵ nạn này là những người từ Mỹ vượt biên giới qua xin tỵ nạn.
Có nhiều dư luận chỉ trích cho là thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do đã dễ dãi và không có những biện pháp đối phó với số người tỵ nạn, đi xe taxi đến biên giới và đàng hoàng xách những chiếc va ly đắt tiền xin tỵ nạn.

Tin tức khác...