Số người chết vì COVID-19 trong 1 ngày ở tiểu bang Florida lên đến mức cao nhất.

Miami: Theo những tin tức công bố hôm thứ năm ngày 16 tháng 7, số người nhiễm vì COVID-19 trong một ngày ở tiểu bang Florida đã lên đến gần 14 ngàn người, một con số cao nhất từ trước đến nay, trong thời đại dịch, và có 156 người chết trong ngày thứ năm cũng là con số cao nhất ở tiểu bang Florida.
Như thế tính đến ngày thứ năm và tại tiểu bang Florida, có trên 315 ngàn người bị nhiễm COVID-19 và có trên 4,600 người chết.
Con số người nhiễm vi rút ở tiểu bang Florida rất cao, so với dân số của tiểu bang này chỉ có 22 triệu người và so với Canada dân số là 35 triệu người mà chỉ có 111 ngàn người nhiễm. Hiện nay có 8,626 người nhiễm COVID-19 phải nằm trong các bệnh viện ở tiểu bang Florida, trong khi các bệnh viện ở thành phố Miami chỉ còn 5 phần trăm số giường trống.
Theo ông Francis Suarez, thị trưởng thành phố Miami thì số người nhiễm COVID-19 ở thành phố này nhiều nhất ở lứa tuổi từ 18 cho đến 34 tuổi: đại dịch COVID-19 không còn nhắm riêng vào những người lớn tuổi.

Tin tức khác...