Số lượng xe bán được trong năm 2015 ở Canada, đã lên đến mức kỷ lục

Toronto: Theo những ước tính của ông Dennis DesRosiers, một phân tích gia trong ngành kỹ nghệ xe hơi, thì trong năm 2015, số xe hơi bán được ở Canada lên đến 1.898 triệu xe, một kỷ lục mới ở Canada. Số xe bán được ở Canada đã gia tăng liên tiếp trong ba năm qua.

Theo nhận định của ông DesRosiers thì có nhiều yếu tố giúp cho số xe hơi bán ra ở mức kỷ lục trong năm qua:

-giá dầu xăng xuống thấp
-Mức lãi xuất mua xe không cao
-Người mua có nhiều loại xe để lựa chọn
-Số xe cũ chạy trên đường, đến hạn kỳ cần được thay thế

Sở Thống Kê Canada sẽ công bố con số chính xác về số xe bán được trong năm 2015 ở Canada, vào tháng hai sắp tới.

More Stories...