Số lượng nhà bán được sút giảm trong tháng 5

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) phổ biến hôm thứ sáu ngày 16 tháng 6,  thì số lượng nhà bán được trên toàn Canadan sút giảm trong tháng 5 vừa qua, nhưng giá nhà vẫn ở mức cao.

Số lượng nhà bán được trên toàn Canada sút giảm 6.3 phần trăm trong tháng 5, trong khi số lượng nhà bán được  giảm trên 25 phần trăm ở vùng thủ phủ Toronto.

Hàng năm, số nhà bán được trong tháng 5 thường là ở mức cao nhất, sau mùa đông dài.

Tuy nhiên  mới đây chính quyền tỉnh bang Ontario đã  đưa ra những biện pháp nhằm làm nền kỹ nghệ địa ốc bớt nóng, như việc đánh thuế chuyển nhượng 15 phần trăm, lên những người ngoại quốc mua nhà ở tỉnh bang này.

Tuy số lượng nhà bán được sút giảm, giá nhà bán vẫn gia tăng.

Giá trung bình một căn nhà  trên toàn Canada hiện ở mức  $530,304, gia tăng 4.3 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...