Số lượng nhà bán được sút giảm đến mức thấp nhất trong vòng 6 năm.

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc phổ biến hôm thứ hai ngày 15 tháng 4, thì số nhà bán được trong tháng ba vừa qua đã ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
Nếu tính theo nguyên năm, thì số lượng nhà bán được tính đến tháng 3, đã giảm 4.6 phần trăm, trong khi giá nhà cũng giảm 0.5 phần trăm.
Với những thắt chặt của chính quyền liên bang trong những điều kiện để mua nhà, số người có khả năng mua nhà sút giảm, đồng thời kéo theo sự suy giảm của số lượng nhà bán được trong những tháng qua.
Nhiều người muốn mua nhà lại chần chờ, không muốn mua, vì họ nghĩ là giá nhà còn có thể sút giảm thêm nữa trong những ngày sắp tới?
Tuy nhiên nếu tính theo từng thành phố thì trong khi số nhà bán được ở thành phố Vancouver sút giảm 5.8 phần trăm trong tháng 3, và giá nhà giảm 0.5 phần trăm, thì tại thành phố Toronto số nhà bán được gia tăng 1.8 phần trăm và giá nhà gia tăng 1.5 phần trăm trong tháng 3, so với giá nhà của tháng 2 trước đó.

Tin tức khác...