Số lượng người hút thuốc ở Canada gia tăng!

Ottawa: Theo những công bố của bộ y tế liên bang Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 20 tháng 11, thì số lượng người hút thuốc ở Canada đã gia tăng.
Các viên chức của bộ y tế Canada cho biết là họ sẽ duyệt xét lại những cách thức ngăn ngừa số cư dân hút thuốc, vì xem ra những cách thức cũ này không hiệu nghiệm.
Theo sở thống kê Canada thì tỷ lệ số người trên 25 tuổi, hút thuốc ở Canada đã gia tăng từ mức 13 phần trăm trong năm 2015 lên đến 16 phần trăm trong năm 2017.
Cơ quan y tế liên bang đã thiết lập những phương cách ngăn cản những cư dân Canada nhất là những người trẻ tuổi nhưng dường như không có hiệu quả?
Trong bản ngân sách vừa qua chính quyền liên bang cũng tài trợ thêm cho chương trình ngăn ngừa việc hút thuốc 330 triệu dollars trong vòng 5 năm sắp tới.

Tin tức khác...