Số lượng mì gói bán được gia tăng: dấu hiệu nền kinh tế Trung quốc trên đà đi xuống?

Hồng Kông:Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 11, số lượng mì ăn liền bán ra ở Trung quốc và Hồng Kông gia tăng trong những tháng gần đây, khiến người ta lo sợ là nền kinh tế của Trung quốc đang chậm bước tiến.
Tại sao lại có những liên hệ lạ thường giữa số lượng mì gói bán được và nền kinh tế.
Theo những công bố thì số mì gói ăn liền bán ra ở Hồng Kông và Trung quốc tổng cộng lên đến 38.5 tỷ gói vào năm 2016, hai năm trước khi có cuộc chiến thương mại diễn ra giữa Trung quốc và Hoa Kỳ, và đến năm 2018, thì số lượng mì gói bán ra ở Hồng Kông và Trung quốc lên đến 40 tỷ gói, bằng 38.8 phần trăm tổng số lượng mì gói bán ra trên toàn thế giới, theo như công bố của hiệp hội những nhà bán mì gói trên toàn thế giới.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì số mì gói bán ra ở Hồng Kông và Trung quốc trong năm 2019 sẽ vượt qua con số 40 tỷ gói trong năm 2018.
Theo sự giải thích của các chuyên gia tài chánh thì khi mà số lượng mì gói bán ra gia tăng, tức là nền kinh tế đã có những khó khăn, khiến nhiều người không có tiền phải ăn mì gói?
( BS Vũ Quốc Duy)

Tin tức khác...