Số cử tri Hoa Kỳ không ủng hộ ông Trump gia tăng!

Hoa Thịnh Đốn: theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Gallup poll phổ biến trong hôm thứ hai ngày 26 tháng 11, thì số người Mỹ không ủng hộ chính sách làm việc của tổng thống Trump gia tăng.
Theo kết quả cuộc thăm dò thì 60 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã không tán thành những quyết định của ông Trump, và chỉ có dưới 40 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, ủng hộ ông Trump.
Trong số những người trẻ tuổi từ 18 tuổi cho đến 29 tuổi, thì tỷ lệ ủng hộ tổng thống Trump sút giảm từ mức 35 phần trăm những tháng trước, xuống còn 28 phần trăm.
Cũng theo các viên chức của Gallup Poll thì số người ủng hộ cựu tổng thống Obama chưa bao giờ xuống dưới mức 40 phần trăm.

Tin tức khác...