Số công ăn việc làm ở Canada gia tăng cao trong hai tháng liên tiếp.

Ottawa: Theo bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 4 tháng 11, thì số người kiếm được việc làm trong tháng 10 vừa qua cũng cao ở mức kỷ lục, và đây là tháng liên tiếp thứ nhì có số công ăn việc làm gia tăng lên đến mức cao nhất.

Trong tháng 10, có thêm 43,900 công ăn việc làm mới cho những người Canadians, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức 7 phần trăm.

Trong tháng 9 vừa qua, số công ăn việc làm mới ở Canada đã gia tăng thêm 67,200 công việc.

Các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là trong tháng 10, Canada sẽ mất đi 10 ngàn công việc, nhưng thực ra đã có thêm trên 40 ngàn công ăn việc làm mới.

Tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế của Canada chưa tiến triển mạnh khi phần lớn những công việc làm mới là những việc làm bán thời gian.

Trong vòng 1 năm qua, đã có tổng cộng 139,600 công ăn việc làm mới ở Canada.

Tin tức khác...