Số công ăn việc làm mới có của Canada gia tăng vượt mức.

Ottawa: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến thì trong tháng chạp năm 2016, số công ăn việc làm mới ở Canada đã gia tăng cao hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh.

Trong tháng 12 năm ngoái, Canada đã có thêm 53,700 công ăn việc làm mới, trong khi các chuyên gia tài chánh lại tiên đoán là sẽ mất đi khoảng 2,500 công việc.

Đặc biệt là số công ăn việc làm gia tăng trong tháng chạp là những việc làm toàn phần: có thêm 81,300 công việc làm toàn phần, trong khi số việc làm bán thời gian giảm 27,600 công việc.

Bản thống kê cũng cho thấy là số công ăn  việc làm mới cho những người ở tuổi 25 cho đến 54 đã gia tăng đáng kể, ở mức 31 ngàn công việc.

Trong tài khóa 3 tháng cuối năm ngoái, đã có thêm 108 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, và là niềm hy vọng là nền kinh tế Canada đã tiến triển khả quan trở lại.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức 6.9 phần trăm.

Tin tức khác...