Số cá hồi ở Bắc Mỹ sút giảm trong hai năm liên tiếp.

Saint John, New Brunswick: Một bản tường trình hàng năm của một tổ chức bảo vệ thiên nhiên và môi trường, The Atlantic Salmon Federation vừa cho công bố hôm thứ hai ngày 11 tháng 6 cho thấy là số lượng cá hồi ở Bắc Mỹ trong năm 2017 đã sút giảm: lượng cá hồi sút giảm 2 năm liên tiếp.
Trong năm 2017, số lượng cá hồi ở các giòng sông tại Bắc Mỹ đã sút giảm 15 phần trăm, so với số lượng của năm trước đó.
Cũng theo tổ chức bảo tồn thiên nhiên này cũng cho biết là chỉ có 50 phần trăm trong số 84 con sông ở Bắc Mỹ đã có số lượng cá hồi đủ tiêu chuẩn.
Theo ông Neville Crabbe của tổ chức the Atlantic Salmon Federation thì có nhiều nguyên do khiến cho số lượng cá hồi sút giảm: người ta bắt cá quá nhiều và những con cá nhỏ đã không kịp thích ứng với những biến đổi của môi trường sinh sống tại ácc giòng sông ở Bắc Mỹ.
Tỉnh bang Newfoundland là nơi có số lượng cá hồi, wild salmon, sút giảm nhiều nhất: số lượng cá hồi sút giảm 45 phần trăm từ năm 2015 cho đến nay

Tin tức khác...