Sẽ không có cuộc “xì hơi địa ốc” ở Canada?

Ottawa: Sau những năm mà giá nhà ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver gia tăng mạnh, thì nhiều người  đã tiên đoán là sẽ có một cuộc “housing bubble”, tương tự như đã xảy ra cho nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ vào những năm 2008.

Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia địa ốc thì có thể sẽ chẳng có những cuộc xì hơi địa ốc ở Canada.

Theo nhận định của ông Bob Dugan, kinh tế gia trưởng của cơ quan đặc trách về nhà cửa và tiền nợ nhà, CMHC, thì người ta chỉ có thể gọi  là có một cuộc xì hơi địa ốc, khi có những sự sút giảm mạnh của giá nhà cửa.

Tính đến thánh 5 năm nay, giá nhà trung bình ở thành phố Toronto đã gia tăng 14.9 phần trăm, gia tăng tương đối so với mức gia tăng 33 phần trăm trong một năm, tính đến tháng 3 năm nay.

Trong tháng 5 số lượng nhà được đăng bản bán gia tăng 48.9 phần trăm trong một năm, trong khi số nhà bán được sút giảm 20.3 phần trăm.

Theo kinh tế gia  Dugan thì thị trường nhà cửa ở Canada yên lặng, không có những sóng gió.

Cũng theo kinh tế gia Dugan thì giá nhà không những gia tăng ở Vancouver và Toronto, mà còn gia tăng ở các thành phố lân cận như Hamilton, Victoria và ở thành phố Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan.

Phóng viên tài chánh của các báo và các đài truyền hình như CBC, Huffington Post, Financial Post.. đã lên tiếng báo động về nguy cơ của một cuộc đại suy thoái nhà cửa như thời của những năm 1990s?

Theo kinh tế gia Dugan thì thời của những năm 1980-1990s, khác hẳn với thời hiện đại: Vào năm 1985, mức lãi suất mua nhà loại 5 năm cố định là 13.25 phần trăm, trong khi mức lãi suất nợ nhà của loại 5 năm cố định hiện nay chỉ có 2.7 phần trăm, cho nên không thể so sánh tình trạng giữa hai thời kỳ này.

Tuy nhiên  với số nợ nần của những người Canadians lớn hơn số tài sản, nếu có những biến cố  không thuận lợi xảy ra, thị trường địa ốc có thề sút giảm nặng nề.

Năm 2017 cũng không giống năm 1989, vì nền kinh tế Canada hiện tiến triển mạnh.

Tin tức khác...