Sẽ không cấm uống rượu trong các cuộc cắm trại trong rừng ở tỉnh bang Manitoba.

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 18 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Manitoba đã hủy bỏ lệnh cấm uống rượu trong mộ số các công viên tỉnh bang tron ngày lễ nghỉ ba ngày cuối tuần trong tháng 5.
Đây là lần đầu tiên trong 23 năm qua, mà những người đi cắm trại trong các công viên do tỉnh bang Manitoba trông coi, có quyền uống rượu trong thời gian cắm trại.
Lệnh cấm uống rượu trong các công viên, đã được thi hành từ năm 1995 cho đến nay.
Theo ông Joel MacDonald, một người đang cắm trại ở công viên Birds Hill, ở phía bắc của thành phố Winnipeg, thì những người đi cắm trại là những người lớn, và biết tự kiểm soát không uống rượu quá nhiều. Ông MacDonald cũng nói thêm người tacó thể uống rượu vừa phải ở mọi nơi, nhưng chỉ bị cấm ở công viên trong tỉnh bang Manitoba có một longweekend trong tháng 5?
Ngoài việc hủy bỏ lện cấm uống rượu, chính quyền tỉnh bang Manitoba cũng cho những người đi cắm trại được đốt lửa trại trong những ngày nghỉ lễ dài trong cuối tuần trong tháng 5.

Tin tức khác...