Sẽ có thêm 170 ngàn di dân đến sinh sống ở vùng thủ phủ Toronto trong 3 năm sắp đến.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 11, chính quyền liên bang đã công bố dự định về số di dân mà Canada thâu nhận trong vòng 3 năm sắp đến.

Trong 3 năm tới, số di dân mà chính quyền liên bang Canada cho nhận vào sẽ lên đến gần 1 triệu người.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia di dân thì trong  số 1 triệu người sắp đến Canada trong ba năm tới, sẽ có khoảng 170 ngàn người sẽ nhận Toronto làm quê hương mới.

Với những dự định như thế, các cấp chính quyền thành phố  Toronto sẽ phải trù liệu cung cấp thêm những dịch vụ y tế, xã hội cho những người mới đến.

Những thống kê cho thấy 55 phần trăm  những người thiểu số, sống trong thành phố Toront, có số lương ít hơn 30 ngàn dollars một năm.

Toronto cũng là nơi định cư ưa thích của những di dân: 17 phần trăm những người di dân đến Canada đã chọn định cư ở thành phố Toronto.

Cũng vì người đông thì của khó, giá nhà cửa ở vùng thủ phủ Toronto chắc sẽ còn tiếp tục gia tăng , gia tăng trở lại sau một thời gian bị suy thoái nhẹ.

More Stories...