Sẽ có nhiều người chích ngừa cúm, nếu các tỉnh bang cho dược sĩ cũng được quyền chích.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 8, cơ quan y tế tỉnh bang British Columbia đã chuyển giao cho các trạm y tế, 150 ngàn liều vác xin chủng ngừa bệnh cúm.

Mùa cúm chưa bắt đầu, nhưng các cơ quan y tế của nhiều tỉnh bang đã chuẩn bị số liều thuốc chủng chuẩn bị cho những cuộc chích ngừa trong những ngày sắp tới.

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây, thì số người chích ngừa trong tỉnh bang sẽ gia tăng, nếu chính quyền tỉnh bang này, cho các dược sĩ cũng được quyền chích ngừa.

Các tỉnh bang hiện cho dược sĩ chích ngừa cúm gồm có tỉnh bang B.C., Alberta, New Brunswick và Ontario.

Theo các nhà khảo cứu của các trường đại học Toronto, Calgary, Dalhousie và trường đại học B.C., thì những dược sĩ là những người tiếp xúc dễ dàng nhất cho những cư dân muốn chủng ngừa.

Theo bác sĩ Jeffrey Kwong của nhóm khảo cứu thì những dược sĩ là những người làm việc nhiều giờ, và người ta dễ dàng xin chích ngừa khi đến các dược phòng, không phải hẹn như trường hợp đến các bác sĩ gia đình.

Thêm nữa hiện nay đa số các siêu thị đều có dược phòng bên cạnh, nên dễ dàng cho những người đi chợ mua sắm,có thể chích ngừa, không mất thì giờ.

Cũng theo kết quả của cuộc nghiên cứu, thì những người chích ngừa nhiều nhất là những phụ nữ, trên 50 tuổi, có bằng cấp đại học, sống ở trong những thành phố và có lương cao.

Những người tránh không chích ngừa cúm hàng năm là những người xem mình khỏe mạnh, những di dân, những người hút thuốc.

Việc chích ngừa cúm ở Canada miễn phí, trong khi cư dân Hoa Kỳ, nếu không có bảo hiểm y tế, sẽ phải trả tiền lệ phí chích ngừa.

 

Tin tức khác...