Sau lớp người giầu, những người trung lưu Trung quốc ào ạt mua nhà ở Mỹ

Los Angeles: Theo bản tin của đài CNBC phổ biến hôm thứ ba ngày 8 tháng giêng, thì sau lớp người giầu có, những người trung lưu ở Trung quốc đang bỏ tiền mua nhà ở Hoa Kỳ.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ, thì trong vòng 6 năm qua, cư dân Trung quốc là những người ngoại quốc bỏ tiền nhiều nhất và mua nhiều nhà nhất ở Hoa Kỳ, so với cư dân của các quốc gia khác.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Mỹ thì những năm gần đây, những người Trung quốc mua nhà ở Hoa Kỳ là những người trung lưu, không có tiền mặt trả một cái vèo như những người Trung quốc giầu có của những năm trước, cho nên họ mua nhà và cần mượn nợ nhà.
Những tiểu bang mà cư dân Trung quốc ưa chuộng nhất trong việc mua nhà theo thứ tự là các tiểu bang California, Texas, Georgia và Florida.

Tin tức khác...