Rễ cây dài 12 mét mọc trong ống dẫn nước thải ở tỉnh bang British Columbia.

Osoyoos, British Columbia: Trong những ngày cuối của tháng 3, ty công chánh thị trấn Osoyoos, tỉnh bang British Columbia đã cho làm cạn hệ thống chứa nước ngăn lụt.
Trong khi làm cạn hệ thống ống chứa nước thải, các nhân viên công chánh đã tìm thấy một rễ cây dài 12 mét trong lòng ống nước này.
Trong những trận mưa vừa diễn ra thì hệ thống dẫn nước mưa ngăn lụt không hoạt động tốt, khiến ty công chánh nghĩ là vì trong lòng ống có chứa cát hay xác chết thú vật.
Họ không ngờ khi mở ra thì thấy rễ của cây liễu ( willow tree).
Các nhân viên công chánh đã phải tốn hết 2 tiếng đồng hồ, để lôi cái rễ ra từng chút một.
Nhiều nhân viên đã kinh hoàng khi thấy cái rễ cây dài khổng lồ này, mà họ chưa bao giờ thấy từ trước cho đến nay.
Chính quyền thị trấn sau đó cho lệnh hạ cây liễu có đám rễ dài ăn thủng vào hệ thống ống dẫn nước mưa.

Tin tức khác...