Rạp xi nê dành riêng cho người lớn

Calgary: Theo tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 14 tháng 12, thì thành phố Calgary vừa có một rạp xi nê dành riêng cho người lớn.
Rạp xi nê này có tên là the Cineplex VIP và dự trù sẽ mở cửa ở trong khu đại học ở phía tây bắc của thành phố Calgary.
Rạp xi nê dành cho người lớn này có 5 phòng chiếu phim, được trang bị bằng những ghế da rộng rãi có thể duỗi ra nằm, có dịch vụ bán thức ăn và nước uống và có một quán rượu ngay trong khu rạp hát này.
Tuy nhiên người ta không nghe nói gì về các phim sẽ trình chiếu ở rạp hát này trong tương lai: có phải chỉ là những phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi?

Tin tức khác...