Raccoon lông trắng xuất hiện ở Toronto

Toronto: Hầu như cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto đều có ít nhất nhìn thấy những con raccoon, vì con thú này hàng hà sa số ở trong khu vực và chúng chuyên phá phách vườn tược, lục thùng rác kiếm ăn hay còn làm tổ trên nóc nhà, trong sân sau…
Nhưng phần lớn những con raccoon này đều lông xám, ít khi người ta thấy những con raccoon lông trắng: tỷ lệ cứ 10 ngàn con raccoon thì mới có 1 con lông trắng.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 5, một cư dân trong khu vực Leaside của thành phố Toronto đã chụp được hình một con raccoon lông trắng.
Người này cũng nghĩ là con raccoon này làm tổ dưới cái vọng lâu ( gazebo) trong vườn nhà ông.

Tin tức khác...