Ra ngoài lấy thư thì nhớ mặc ..quần!

Taneytown, Maryland: Trong mùa đại dịch, mọi người bị cấm cung ở nhà cho nên họ lười không thèm thay quần áo.
Như trường hợp bà MC Ellen DeGeneres đã cho biết là bà ta chỉ có mặc một bộ quần áo trong vòng 10 ngày bị quản thúc tại gia.
Nhiều người đi ra ngoài lấy thơ, đổ rác cũng cứ mặc quần áo ngủ chạy vội ra rồi lại chạy vào.
Chính vì thế mới đây sở cảnh sát của thị trấn Taneytown, tiểu bang Maryland đã khuyến cáo cư dân trong thành phố nếu chạy ra ngoài lấy thư ở thùng thư trước cửa nhà, thì nhớ .. mặc quần!

Tin tức khác...