Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ cho gia tăng mức lãi suất, thị trường chứng khoán Toronto gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 12, Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất chuẩn ( benchmark) lên 0.25 phần trăm, và mức lãi suất chuẩn này sẽ ở trong khoảng từ 0.25 phần trăm lên đến 0.50 phần trăm.

Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất, trong vòng gần một thập kỷ qua, kể từ khi có cuộc Đại Suy Thoái về tài chánh ở Mỹ từ năm 2007-2009.

Với tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện nay là khoảng 2 phần trăm và mức thất nghiệp chỉ ở mức 5 phần trăm, cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển mạnh trở lại.

Nhiều chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất chuẩn thêm 4 lần nữa trong năm 2016, với mức lãi suất trung bình trong năm 2016 sẽ vào khoảng 1.375 phần trăm.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ gia tăng mạnh sau khi mức lãi suất gia tăng được công bố.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto gia tăng 210 điểm và ở mức 13,130 điểm, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán Nữu Ứớc gia tăng 240 điểm và ở mức 17,763 điểm.

More Stories...