Quebec giới hạn các dịch vụ bằng tiếng Anh

Theo những tin tức công bố hôm 5 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec dự trù sẽ giới hạn việc thông tin bằng tiếng Pháp cho một số dịch vụ trong tỉnh bang.
Như thế tỉnh bang Quebec không còn được gọi là tỉnh bang sử dụng hai ngôn ngữ chính nữa.
Quyết định này đã khiến nhiều cư dân trong tỉnh bang lo ngại: nhiều di dân mới đến định cư hay đã định cư từ lâu ở những vùng mà người ta có thể sử dụng hai thứ tiếng như thành phố Montreal, đã chỉ biết có tiếng Anh mà thôi.
Như thế khi nhận những văn kiện mà chính quyền tỉnh bang gửi về, có thể họ sẽ không hiểu gì cả!
Theo ông Simon Jolin Barrette, bộ trưởng di dân tỉnh bang Quebec thì trong những ngày sắp tới sẽ có những thông báo về việc thay đổi này, từ giấy tính tiền điện hàng tháng cho đến việc phải xin gia hạn bằng lái xe.
Cũng theo ông bộ trưởng di dân thì việc chỉ sử dụng tiếng Pháp không thôi, cũng sẽ áp dụng cho các nhà thương mại.

Tin tức khác...