Quán rượu ở tiểu bang Wisconsin mở cửa lại

Madison, Wisconsin: Trong hôm thứ năm ngày 14 tháng 5, tối cao pháp viện tiểu bang Wisconsin đã công bố phán quyết là lệnh phải “tử thủ tại gia” của thống đốc tiểu bang này là vi hiến, phải cần sự đồng ý của quốc hội tiểu bang.
Ngay lập tức sau khi án lệnh được công bố, thì hàng loạt những quán rượu, những nhà hàng ở tiểu bang này đã mở cửa.
Tại thành phố Green Bay, hàng chục người đã tụ họp tại quán rượyu State Street Pub vào lúc 7 giờ chiều.
Bà chủ nhân Tera Hansen cho biết là những khách hàng đã đến ngay khi quán rượu được mở cửa và bà chưa kịp thông báo trên các mạng truyền thông.
Tại quán rượu Lenny’s Tap, ông Marty Leonhard, chủ nhân của quán rượu này đã phải điện thoại yêu cầu hãng rượu đưa thêm rượu bia 2 lần vào lúc 8 giờ tối, vì không đủ rượu bán cho khách hàng trong ngày đầu mở cửa lại.

Tin tức khác...