Quá nhiều ngỗng trời ở thị trấn Central Saanich

Central Saanich, British Columbia: Trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 10, ông Ryan Windsor, thị trưởng thị trấn Central Saanich cho biết là có quá nhiều ngỗng trời trong thị trấn, và số ngỗng trời cần phải giảm bớt, để không nguy hiểm cho  thực phẩm cho những loài thú vật khác trong thị trấn.

Thị trấn Central Saanich nằm trong đảo Vancouver, và chỉ có 15 ngàn dân, so với con số ước lượng có đến 9 ngàn con ngỗng trời.

Trong năm ngoái, chính quyền thị trấn được phép giết bớt 250 con ngỗng trời, nhưng các nhân viên thành phố  chỉ bắt và giết được có 45 con ngỗng.

 

Tin tức khác...